Malatya Burs

Burs

Dentamalatya Eğitim Bursunun amacı nedir?

Dentamalatya tüm diş hekimi adaylarımızın yanında olduğunu göstermek, onların sıkıntılarını biraz olsun rahatlatmak için Dentamalatya Eğitim Bursu adıyla burs verme; burs öğrencileri için tatillerde staj imkanı ve mezuniyet sonrası iş olanağı sunabilmek amacıyla bu projeyi başlatma kararı aldı.

 

Dentamalatya da staj imkanı var mı?

Maddi desteklerin başarılı bir eğitim ve sonrasındaki meslek hayatı için yetersiz olduğunun bilincinde olan Dentamalatya ailesi; öğrencilerin en çok problem yaşadığı, okul ve çalışma hayatı arasındaki uyumsuzlukları giderebilmek içinde çözüm arayışlarında bulundu. Bu sürecin sonunda burs verdiği tüm öğrencilere staj imkanı sağlamaya karar verdi. Dentamalatya eğitim bursundan yararlanan diş hekimliği adayları yarıyıl veya yaz tatillerinde Dentamalatya ADSM de staj görebilecek, bu sayede pratik hayatta yaşanılan sıkıntıları ve çözümlerini meslek hayatına atılmadan gözlemleme şansı bulacaklardır.

Mezun olduktan sonra iş imkanı sunuluyor mu?

Dentamalatya da staj yapan; birlikte olmaktan keyif aldığımız, hastalarına ve mesleğine karşı saygılı, başarılı meslektaşlarımızla eğitimlerinin sonunda beraber çalışmak ise en büyük mutluluğumuz olacaktır.

– Başvurular eğitim dönemi başlangıcında bireysel olarak yapılmaktadır.Burs bedelimiz 250 tl dir.

Dentamalatya Eğitim Bursu Başvuru Koşulları Nelerdir?

· 24 yaşını geçmemiş olmak,

· Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinin Diş Hekimliği Fakültelerinde eğitim görüyor olmak,

· Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,

· Kredi ve Yurtlar Kurumundan Öğrenim Kredisi alınmasının sakıncası olmamakla birlikte, başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamış olmak,

· Sigara içmemek

· Ara sınıflar için: Genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 3 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak.

GEREKLİ BELGELER :

· İmzalı taahhütname

· Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

· Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet) (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinde adres bilgisi yer alıyorsa bu belgenin alınması gerekmemektedir.)

· Ailenin mali durumunu gösteren onaylı belgeler:

o Çalışanlar için onaylı Maaş bordrosu,

o Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi,

o Emekliler için aylık maaşı gösterir belge (e-devlet),

o Geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan kayıtları olmadığına dair belge (4A, 4B, 4C)

· Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

· 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı ve fotoğraf arkasına ad soyad yazılmalıdır.)

· “Adli Sicil Kaydı” dökümü (e-devlet),

· Öğretim kurumundan alınmış, devam edeceği sınıfı gösteren onaylı Öğrenci Belgesi,

· Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript),

Bursun Normal Süresinde Kesilmesi

Dentamalatya eğitim bursu bir sene süre ile geçerlidir. Sene sonunda kriterleri uyan bursiyerlerin tekrar başvuru yapmaları gerekmektedir.

Bursun Diğer Hallerde Kesilmesi

· Başka bir kurumdan burs alanların

· Eksik veya yanlış beyanda bulunanların,

· Başarı durumu yönetmelikte belirtilen seviyenin altında kalanların,

· İstenilen başarı belgelerini Dentamalatya ADSM ye zamanında ulaştırmayanların,

· İstenilen eksik belgelerini tamamlamayanların,

· Yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin suçuna karıştığı tespit edilenlerin,

· Hüküm giydiği tespit edilenlerin.